Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Regulaminy zobacz aktualne »

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Aneks nr 1 do Regulaminu Oceniania (załącznik nr 7 do Statutu Szkoły)

Regulaminy | 30 września 2013 22:34

1. W rozdziale X do &13 punkt 1 dodaje się podpunkt E, który otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe”.

czytaj więcej o Aneks nr 1 do Regulaminu Oceniania (załącznik nr 7 do Statutu Szkoły) »

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Regulaminy | 30 września 2013 22:29

1.W &4 punkt 1 pomiędzy podpunktem 2 i 3 dodaje się słowo „lub”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: 1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium osiągnął: 1) średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich...

czytaj więcej o Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe »

Aneks nr 1 do Szkolnego Regulaminu Bezpieczeństwa

Regulaminy | 30 września 2013 22:23

1.W rozdziale I punkt 9 &1 otrzymuje brzmienie: „Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7.00-18.00 i korzystać z niej mogą uczniowie klas I-III oraz w uzasadnionych wypadkach uczniowie klas IV-VI po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica. W salach świetlic szkolnych w godzinach...

czytaj więcej o Aneks nr 1 do Szkolnego Regulaminu Bezpieczeństwa »

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIAGNIĘCIA SPORTOWE

Regulaminy | 19 września 2012 08:26

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIAGNIĘCIA SPORTOWE W Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Podstawa prawna : ustawa o systemie oświaty (nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz...

czytaj więcej o REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIAGNIĘCIA SPORTOWE »

Szkolny Regulamin Bezpieczeństwa

Regulaminy | 13 września 2012 15:13

Szkolny regulamin bezpieczeństwa opracowany na podstawie rozporządzeń MENiS: z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. nr 6 z 2002r.) oraz z dnia 31 stycznia 2003r.w sprawie szczegółowych form działalności...

czytaj więcej o Szkolny Regulamin Bezpieczeństwa »

Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych

Regulaminy | 28 lutego 2012 14:19

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516)...

czytaj więcej o Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych »

Realizacja: Superszkolna.pl