Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Regulaminy zobacz archiwum »

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ŁYŻEW I KASKÓW OCHRONNYCH

Regulaminy | 28 grudnia 2015 14:31

Wypożyczalnia łyżew i kasków czynna jest 15 minut przed każdą pełną godziną zegarową. Łyżwy i kaski ochronne wypożyczane są na jednostkę czasową wynoszącą 60 minut; po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata...

czytaj więcej o REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ŁYŻEW I KASKÓW OCHRONNYCH »

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Regulaminy | 07 września 2015 13:37

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego Decyzja Dyrektora - wzór Zwolnienie z obowiązku obecności na zajęciach wych. fizycznego /pierwsza, ostatnia lekcja/ - wzór

czytaj więcej o Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego »

REGULAMIN KURSU NAUKI ORAZ DOSKONALENIA PŁYWANIA

Regulaminy | 03 września 2015 23:00

REGULAMIN KURSU NAUKI ORAZ DOSKONALENIA PŁYWANIA Zajęcia z nauki oraz doskonalenia pływania prowadzone będą na krytej pływalni w Ząbkach w: poniedziałki, środy, czwartki* w godz. 17.00 – 17.45, 17.45 – 18.30*. Warunkiem uczestnictwa...

czytaj więcej o REGULAMIN KURSU NAUKI ORAZ DOSKONALENIA PŁYWANIA »

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Regulaminy | 28 września 2014 19:32

Podstawa prawna: - art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r....

czytaj więcej o Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach »

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PARKINGU ROWEROWEGO

Regulaminy | 17 września 2014 22:54

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PARKINGU ROWEROWEGO Parking rowerowy jest własnością Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach Czynny jest w godzinach 7.00 – 22.00 Z parkingu mogą korzystać uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz osoby...

czytaj więcej o REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PARKINGU ROWEROWEGO »

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulaminy | 18 września 2013 17:03

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, (zał. nr 1 ,2 ,3) w której podaje aktualne dane...

czytaj więcej o Regulamin Świetlicy Szkolnej »

Procedura współpracy z rodzicami

Regulaminy | 19 września 2012 14:37

Procedura współpracy z rodzicami Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania...

czytaj więcej o Procedura współpracy z rodzicami »

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012

Regulaminy | 26 stycznia 2010 22:01

poprawki na podstawie Rozporządzenia Dyrekcji nr 5/2012 Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 1. Kompleks boisk ORLIK 2012...

czytaj więcej o Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 »

Realizacja: Superszkolna.pl