Szkoła Podstawowa nr 2

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Regulaminy zobacz aktualne »

Aneks nr 1 do Szkolnego Regulaminu Bezpieczeństwa

1.W rozdziale I punkt 9 &1 otrzymuje brzmienie: „Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7.00-18.00 i korzystać z niej  mogą uczniowie klas I-III oraz w uzasadnionych wypadkach uczniowie klas IV-VI po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica. W salach świetlic szkolnych w godzinach 7.00-18.00 odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych”.

2.W rozdziale I punkt 10 &1 otrzymuje brzmienie: „Uczniowie klas I-VI nieuczęszczający do świetlicy szkolnej wpuszczani są na teren szatni od godziny 7.35, zaś na teren szkoły od godziny 7.45. Uczniowie oddziałów przedszkolnych są wpuszczani na teren szatni od godziny 7.25”.

3.W rozdziale I punkt 11 &1 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się o godzinie 7.40; nauczyciel uczący dany oddział przedszkolny odbiera uczniów z szatni lub świetlicy szkolnej o godzinie 7.35”.

4.W rozdziale I punkt 12 &1 otrzymuje brzmienie: „Ze względu na bezpieczeństwo uczniów rodzice proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły bez wyraźnej potrzeby (nie dotyczy rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I (grupy sześcioletnie) przez pierwszy miesiąc danego roku szkolnego), ewentualne wejścia zgłaszają pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur przy wejściu do szkoły lub w szatni, który prowadzi ewidencję wejść w zeszycie”.

5.W rozdziale V do &8 dodaje się punkt 9, który otrzymuje brzmienie: „Powyższe procedury stosuje się także wobec ucznia stosującego przemoc psychiczną oraz cyberprzemoc.

6.W rozdziale V do &9 dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie: „ Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach nr 18/2013/2013 z dnia 10 czerwca 2013r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Pawlak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2013 22:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Goździak
Ilość wyświetleń: 1200
14 września 2015 00:31 (Małgorzata Goździak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2013 22:23 (Małgorzata Goździak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl