Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2
http://sp2zabki.biposwiata.pl

16 czerwca 2018 22:12

Sukcesywna Dostawa produktów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr2 w Ząbkach.

Zamówienie publiczne Nr sprawy: SP2.ZP.271.03.2018

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu [6.41 MB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [9.84 MB]
Oferta –wzór formularza [30.09 KB]
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy [89 KB]
Załącznik nr 2 - umowa wzór [1.4 MB]
Załącznik Nr 3.1 do SIWZ [25.41 KB]
Załącznik Nr 3.2 do SIWZ [25.56 KB]
Załącznik Nr 3.3 do SIWZ [24.46 KB]
Załącznik Nr 3.4 do SIWZ [22.92 KB]